17 New Mayors of Uttar Pradesh

Ghaziabad

BJP's Sunita Dayal won election

Firozabad 

BJP candidate Kamini Rathore

Aligarh

Prashant Singhal became mayor

Agra

Diwakar Kushwaha won

Ayodhya

BJP's Mahant Girish Pati Tripathi

Varanasi

BJP's Ashok Tiwari

 Gorakhpur

BJP's Dr. Manglesh Srivastava

Bareilly

Umesh Gautam Mayor of BJP

Kanpur

BJP's Pramila Pandey

Lucknow

BJP's Sushma Kharkwal

Mathura

BJP's Vinod Agarwal

Shahjahanpur

Archana Verma

Saharanpur

Dr. Ajay Kumar

Meerut

Harikant Ahluwalia, BJP

Moradabad

BJP's Vinod Agarwal

Prayagraj

Umesh Chandra Ganesh Kesarwani

Jhansi

Bihari Lal Arya